Giới thiệu

GIỚI THIỆU

Về chúng tôi:

Chúng tôi hiểu mối liên kết đặc biệt giữa chó và gia đình của chúng, nhưng quan trọng hơn, chúng tôi biết cách nuôi dưỡng chúng. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn trở thành thương hiệu thức ăn hàng đầu cho chó, một thương hiệu có thể lên tiếng từ sâu thẩm trái tim, thương hiệu của sự tin cậy và phản ánh mối quan hệ hỗ trợ và yêu thương giữa chó và cha mẹ của chúng.  Chúng tôi luôn tìm cách đạt được điều này bằng cách cung cấp sức khỏe và sự khỏe mạnh cho trái tim yêu thương của chúng thông qua một quá trình đổi mới liên tục cùng với chuyên môn khoa học và dinh dưỡng, vốn dĩ luôn được thúc đẩy bởi tình yêu vô điều kiện của chúng tôi dành cho chúng.

Sứ mệnh của chúng tôi:

Chó có tình yêu vô hạn đối với chúng ta, và chúng thể hiện điều đó bằng cách vẫy đuôi, liếm mặt hay di chuyển đầu một cách rất đáng yêu. Ganador là cách chúng ta thể hiện điều tương tự đối với chúng.